Obsessed by Travesera (eng)

13.6.2015 Travesera Integral Picos de Europa, 74km, D+ 6700m, time 14:26, 16th place

There is a statement in Spain, saying: Zegama es Zegama, to point out the exclusivity of the Zegama’s atmosphere. Spanish runners also say: There are mountain races – and then there is Travesera.

Travesera Integral Picos de Europa starts at the very cradle of Spain. At the valley of Covadonga, where at 722 AD the Pelayo defeated the Arabs and started the Reconquista. At midnight on 12th June a completely different battle started for 310 “lucky” runners at the same place: the fight against their comfortness, discomfort, laziness, fear, mountains, weather, hunger, thirst, exhaustion, mud, snow, rubble, desire to retire… This year I was one of those lucky ones to run this celebration of mountain running and Asturians’ love to Picos de Europa.

Celý příspěvek

Obsessed by Travesera

13.6.2015 Travesera Integral Picos de Europa, 74km, D+ 6700m, čas 14:26, 16. místo

Ve Španělsku se říká, Zegama es Zegama, pro zdůraznění vyjímečnosti atmosféry tohoto závodu. Španělé také říkají: jsou horské závody a pak je Travesera. Travesera Integral Picos de Europa je závod na 74km s nastoupanými 6560m a trochu více metry sestoupanými. Startuje se v historické kolébce Španělska, pod jeskyní Covadonga, kde v roce 722 kníže Pelayo slavně porazil Araby a začala Reconquista. Pro 310 “šťastných” začal o půlnoci z 12. na 13. června úplně jiný boj. S pohodlností, očekávánou nepohodlností, strachem, horami, počasím, hladem, vyčerpáním, blátem, sněhem, sutí, touhou vzdát… Letos jsem měl štěstí a na tuto beznadějně vyprodanou oslavu pohybu v horách a lásky Asturů ke svým Picos se mohl podívat.

Celý příspěvek