2016 je tady

Rok 2015 skončil stejně, jako začal. Se Zuzkou v Gerlachově před barákem kamaráda, s výhledem na údolí Váhu a ohňostroj nad Popradem. Rád plánuji dopředu a vyhýbám se změnám. Když si udělám plán a zvyknu si na něj, jsem velmi nevrlý, když se něco stane a do plánu mi vstoupí. Jasně, v práci je to jiná, tam jsem příliš malý boss, abych mohl rozhodovat o svém čase. O závodech, kterých bych se letos rád zúčastnil, se mohu rozhodovat sám. Jejich definitivní seznam, jak jej upravila interní diskuse a připomínkovací proces, je hlavním úkolem tohoto článku. Celý příspěvek